Kallelse årsmöte 2023

Kallelse och dagordning årsmöte
Kallelse till årsmöte för föreningen Redline

Datum: 23 april, 2023
Tid: 21:00
Plats: Föreningslokalen på Ystadvägen 46
Dagordning:
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Val av styrelse
Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Varmt välkomna

Redline Training Center, NoGi, Thaiboxning, MMA, BJJ och Boxning. Medlemszoonen