Kallelse årsmöte 2023

Kallelse och dagordning årsmöte
Kallelse till årsmöte för föreningen Redline

Datum: 21 januari, 2023
Tid: 09:30
Plats: Föreningslokalen på Ystadvägen 46 (Föredetta Fighting Spirit, nu ”Matta 3”)
Dagordning:

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Information om lägesbild kring lokal
Redogörelse för alternativ och avtal för lokal
Beslut om framtida lokal alternativt om mer förberedelser/information krävs för beslut
Val av styrelse
Stadgar: det har funnits en fysisk utskrift av gamla stadgar i lokalen som ändrats vid tidigare årsmöten, styrelsen redogör för dessa samt förslag om nya ändringar. Förslag om beslut om ändringar i enighet med redogörelse
Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Varmt välkomna

Redline Training Center, NoGi, Thaiboxning, MMA, BJJ och Boxning. Medlemszoonen