Kallelse till årsmöte 2021

Kallelse och dagordning årsmöte
Kallelse till årsmöte för föreningen Redline

Datum: 4 april, 2021
Tid: 09:00
Plats: Föreningslokalen på Ystadvägen 46
Dagordning:
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Val av styrelse
Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
– Verksamhetens hantering och förhållning till Corona
– Ingå avtal med management-bolag för hantering av matchmaking av tävlingsatleter
– utöka lokalyta, mer utrymme för friträning

Varmt välkomna

Redline Training Center, NoGi, Thaiboxning, MMA, BJJ och Boxning. Medlemszoonen