Kallelse till årsmöte 2018

Kallelse och dagordning årsmöte
Kallelse till årsmöte för föreningen Redline

Datum: 08 april, 2018
Tid: 09:00
Plats: Föreningslokalen på Ystadvägen 46
Dagordning:
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Val av styrelse
Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
– önskemål kring utökad lokal

Varmt välkomna

Redline Training Center, NoGi, Thaiboxning, MMA, BJJ och Boxning. Medlemszoonen