Kallelse till årsmöte

Kallelse och dagordning årsmöte
Kallelse till årsmöte för föreningen Redline

Datum: 30 april, 2017
Tid: 09:00
Plats: Industrigatan 14 – föreningens lokal
Dagordning:
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
– Inköp av sanitetsdispencer/handsprit
– Mental träning och vidareutveckling av instruktörer
– fler barn-/ungdomspass

Varmt välkomna

Redline Training Center, NoGi, Thaiboxning, MMA, BJJ och Boxning. Medlemszoonen