Kallelse och dagordning årsmöte Kallelse till årsmöte för föreningen Redline Datum: 19 mars, 2022 Tid: 09:00 Plats: Föreningslokalen på Ystadvägen 46 Dagordning: Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse Revisionsberättelse och ...